Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Veel gestelde vragen

Vraag 1. Het meesturen van een digitale kopie van mijn diploma lukt niet. Wat nu?

Antwoord 2. U kunt een digitale kopie van uw diploma ook e-mailen via info@kwaliteitsregistertandtechniek.nl.

Vraag 2. Ik heb meerdere getuigschriften klinisch tandtechnicus behaald. Alleen deze optie kan ik niet terugvinden. Wat nu?

Antwoord 2. Kies eerst voor een optie die wel beschikbaar is. Zodra uw eerste aanmelding is geaccepteerd kunt u nadat u ingelogd bent aanvullingen doorgeven.

Vraag 3. Ik heb een buitenlands diploma tandtechniek. Kan ik mij toch inschrijven in het Kwaliteitsregister Tandtechniek?

Antwoord 3. Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden:
a) uw buitenlandse diploma is door een officiele instantie als gelijkwaardig aan het Nederlandse IVT-diploma beoordeeld en u heeft hiervan een schriftelijk bewijs;
b) u heeft - uitsluitend - op basis van uw buitenlandse diploma toegang gekregen tot een van de klinische cursussen gegeven door het IVT in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen;
c) u heeft een zelfde buitenlands diploma op basis waarvan eerder toegang is verleend tot een van de klinische cursussen gegeven door het IVT in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen (zie b).

Stuur svp een e-mail naar info@kwaliteitsregistertandtechniek.nl over uw situatie zodat u nader geinformeerd kan worden of u in aanmerking komt voor inschrijving.

Vraag 4. Wat zijn de kosten voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandtechniek?

De Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek wil de kosten voor de registratie van het behaalde diploma van de IVT-opleiding tandtechniek en eventuele getuigschriften en alle bij- en nascholingsactiviteiten zo laag mogelijk houden. Daarom is gekozen voor een digitale opzet waar de inschrijvers zelf zoveel mogelijk relevante informatie aanleveren.

Voor uw registratie als tandtechnicus in het Kwaliteitsregister Tandtechniek wordt jaarlijks €30,- in rekening gebracht via automatische incasso. De kosten voor de registratie worden elke drie jaar vastgesteld. Met de inkomsten uit de registratie worden de kosten voor inrichting en uitvoering gedekt. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek heeft geen winstoogmerk. De jaarlijkse bijdrage wordt per registratiejaar afgeschreven. 

Vraag 5. Ik heb al ruime ervaring in de tandtechniek maar ben door omstandigheden niet in bezit van een IVT-diploma. Kan ik mij toch inschrijven?

Antwoord 5. Nee, dat is niet mogelijk. Wel kunt u overwegen via een EVC-procedure/intake-assesment een wettelijk erkend diploma tandtechniek te behalen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Voor alle duidelijkheid: een dergelijke dienst wordt niet door het Kwaliteitsregister Tandtechniek aangeboden maar valt onder de verantwoordelijkheid van de DHTA. Bij de volgende twee links verlaat u dan ook de site van het Kwaliteitsregister Tandtechniek:

Klik hier voor meer algemene informatie over EVC/Intake-assesment;

Vraag 6. Mijn IVT-diploma is tijdens een verhuizing, brand, etc etc in het ongerede geraakt. Wat nu? 

Antwoord 6. U kunt een verzoek bij het IVT aan de DHTA in dienen om een verklaring van het behalen van uw IVT-diploma op te vragen. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden. 

Vraag 7. Welke bij- en nascholingsactiviteiten komen in aanmerking voor registratie?

Antwoord 7: Het Kwaliteitsregister Tandtechniek wil de regelmatige bij- en nascholing door de beroepsbeoefenaar stimuleren door registratie van deze activiteiten en deze te koppelen aan minimumeisen. Een vrij breed scala aan activiteiten komen voor honorering in aanmerking, te weten:

1. Het volgen van na- en bijscholingen;
2. Het begeleiden van een IVT-leerling;
3. Geven vakinhoudelijke/gerelateerde lezingen;
4. Vakinhoudelijk/vakgerelateerd overleg collega's;
5. Publiceren vakinhoudelijke artikelen;
6. Promoten Nederlandse tandtechniek bij patienten door houden voorlichtingsbijeenkomsten;
7. Participeren in relevant vakinhoudelijk/vakgerelateerd onderzoek ten behoeve van de branche.

Alle soorten activiteiten worden ingedeeld in een niveau-1 of niveau-2 activiteit. Per jaar is een minimum gesteld van 1 niveau-1-activiteit of 3 niveau-2-activiteiten.

De tandtechnicus die gemeten op 31 december van enig jaar in de voorafgaande periode van drie jaar onvoldoende na- en bijscholingsactiviteiten heeft ondernomen dient het tekort in te lopen in de daaropvolgende twee kalenderjaren.

De registratie wordt doorgehaald van de tandtechnicus die op 31 december van een ‘inhaalperiode’ van twee jaar opnieuw onvoldoende bij- en nascholingsactiviteiten heeft ondernomen.

Vraag 8. Hoe kan ik gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten registreren? 

Antwoord 8: Voor het registreren van gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten dient u in te loggen op uw account (bovenaan de website). Er verschijnt een menu met de keuze-mogelijkheid 'Toevoegen bij- en nascholingsactiviteiten'. Hier kunt u het relevante digitale bewijsstuk uploaden en ter goedkeuring voorleggen.

Vraag 9. Ik heb geen digitaal bewijsstuk beschikbaar, alleen een papieren bewijsstuk - maar geen mogelijkheid om dit te scannen. Wat nu? 

Antwoord 9: In dat geval verzoeken wij u een kopie te maken van het papieren bewijsstuk en dit per post met vermelding van uw naam te sturen naar het secretariaat van het Kwaliteitsregister Tandtechniek, Postbus 821, 3700 AV Zeist. 


Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek via info@kwaliteitsregistertandtechniek.nlof bel 085-8769021. (Openingstijden: maandag tot en met donderdag: 09.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.)