Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Registreren

Met dit registratieformulier kunnen tandtechnici zich op vrijwillige basis aanmelden voor registratie in het Kwaliteitsregister Tandtechniek. Om geregistreerd te worden dient u aan de normen voor registratie te voldoen en de gevraagde kopieën van behaalde diploma's en eventuele getuigschriften te overleggen.

Geef hieronder de gevraagde gegevens in.

Wanneer u als werkgever een collectieve inschrijving wilt doen kan dat via ons collectieve inschrijfformulier.

De volgende gegevens betreffen de gegevens van de beroepsbeoefenaar en worden niet getoond in het Kwaliteitsregister Tandtechniek.

Naam tandtechnicus
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Email-adres
Uw wachtwoord
Herhaal uw wachtwoord

Voor inschrijving in het register dient u aan te geven waar u werkzaam bent.

Aantal bedrijven waar u werkzaam bent:

Bedrijf 1

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats

In het kwaliteitsregister wordt weergegeven welk niveau iedere tandtechnicus heeft qua bijhouden van zijn vak. Geef hieronder uw niveau weer.

Basisregistratie tandtechnicus: IVT-diploma Tandtechniek of DHTA-diploma opleiding Tandtechniek
Basisregistratie tandtechnicus + IVT Getuigschrift Klinisch Prothese Technicus
Basisregistratie tandtechnicus + IVT Getuigschrift Klinisch Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk
Basisregistratie tandtechnicus + IVT Getuigschrift KPT Plus (aantekening Implantologie)

Gelieve in de bijlage het IVT-diploma of een ander bewijs van het door u behaalde niveau toe te voegen. U kunt de eerste keer maximaal 5 documenten toevoegen.

Bijlage 1 (Max: 2 MB)
Bijlage 2 (Max: 2 MB)
Bijlage 3 (Max: 2 MB)
Bijlage 4 (Max: 2 MB)
Bijlage 5 (Max: 2 MB)

Heeft u geen digitaal kopie van uw diploma of getuigschrift beschikbaar? Stuur dan een kopie hiervan naar het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek, Postbus 821, 3700 AV ZEIST.

Pricacy

Het Kwaliteitsregister Tandtechniek heeft bevoegdheid om onderdelen van de verklaring bij betrokken organisaties te verifiëren.

Verklaring

Ik verklaar akkoord te gaan met publicatie van mijn naam, laboratoriumadres(sen) op de openbare website van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek; Alle gegevens van belang zijnde voor de registratie in het Kwaliteitsregister Tandtechniek, zoals ondermeer verhuizing en wijziging werkadres worden binnen vier weken na wijziging aan de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek doorgegeven.

Nieuws over ontwikkelingen rondom het Kwaliteitsregister Tandtechniek zal worden gepubliceerd in het wekelijks verschijnende TTM Nieuwsbulletin. Op termijn zal in de Dentale Agenda de voor KTT-registratiepunten in aamerking komende bij- en nascholingen vermeld worden. Wilt u deze gratis digitale nieuwsbrief in uw e-mailbox ontvangen?

Ja
Nee, ontvang ik al
Nee, deze wens ik niet te ontvangen

Voor uw registratie als tandtechnicus in het Kwaliteitsregister Tandtechniek wordt jaarlijks €30,- in rekening gebracht via automatische incasso. De kosten voor de registratie worden elke drie jaar vastgesteld. Met de inkomsten uit de registratie worden de kosten voor inrichting en uitvoering gedekt. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek heeft geen winstoogmerk.

Verleent doorlopend volmacht aan de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek om de verschuldigde bijdrage voor de registratie in het Kwaliteitsregister Tandtechniek van hieronder vermeld bank- c.q. girorekening jaarlijks af te schrijven. De jaarlijkse bijdrage wordt per registratiejaar afgeschreven en bedraagt momenteel €30,-.

Rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Plaats rekeninghouder

Verstuur registratieaanvraag