Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Een echte tandtechnicus staat geregistreerd

Het Kwaliteitsregister Tandtechniek is een online registratiesysteem dat tot doel heeft de kennis en kunde van geregistreerde Nederlandse tandtechnici inzichtelijk te maken voor zowel de tandarts als de patiënt. Alleen tandtechnici die een erkend diploma tandtechniek behaald hebben kunnen zich registreren. Dit is belangrijk omdat het beroep van tandtechnicus niet beschermd is: iedereen kan zich tandtechnicus noemen.

Het Kwaliteitsregister Tandtechniek heeft tevens tot doel een stimulans te zijn voor tandtechnici om het tandtechnische vak bij te houden doordat aan de registratie minimumeisen worden gesteld ten aanzien van het volgen van bij- en nascholingsactiviteiten. 

Als werkgever kunt u de gediplomeerde tandtechnici in dienst heeft ook collectief registeren. Met deze registratie laat u als werkgever zien dat u staat voor een professionele beroepsuitoefening in de Nederlandse tandtechniek.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek via info@kwaliteitsregistertandtechniek.nl of bel 030-6921349. (Openingstijden: maandag tot en met donderdag: 09.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.)