Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Kosten

De Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek wil de kosten voor de registratie van het behaalde diploma van de IVT-opleiding Tandtechniek en eventuele getuigschriften en alle bij- en nascholingsactiviteitenzo laag mogelijk houden. Daarom is gekozen voor een digitale opzet waar de inschrijvers zelf zoveel mogelijk relevante informatie aanleveren.

Voor uw registratie als tandtechnicus in het Kwaliteitsregister Tandtechniek wordt jaarlijks €30,- in rekening gebracht via automatische incasso. De kosten voor de registratie worden elke drie jaar vastgesteld. Met de inkomsten uit de registratie worden de kosten voor inrichting en uitvoering gedekt. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek heeft geen winstoogmerk. De jaarlijkse bijdrage wordt per registratiejaar afgeschreven. Overigens zijn deze kosten wanneer die door de werkgever worden gedragen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek via info@kwaliteitsregistertandtechniek.nl of bel 085-8769021.  (Openingstijden: maandag tot en met donderdag: 09.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.)