Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Waarom Kwaliteitsregister Tandtechniek

Iedereen kan zich tandtechnicus noemen. Het beroep van tandtechnicus is namelijk niet beschermd. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek wil een einde maken aan deze onduidelijkheid voor consumenten door via deze site de mogelijkheid te bieden na te gaan of een tandtechnicus ook daadwerkelijk de opleiding tandtechniek heeft gevolgd en een erkend diploma tandtechniek heeft behaald.

Daarnaast wil het Kwaliteitsregister Tandtechniek de kwaliteitszorg van de Nederlands tandtechniek bevorderen. De regelmatige bij- en nascholing door de beroepsbeoefenaar wordt gestimuleerd via registratie van deze activiteiten in het Kwaliteitsregister Tandtechniek en de registratie te koppelen aan minimumeisen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek via info@kwaliteitsregistertandtechniek.nl of bel 085-8769021. (Openingstijden: maandag tot en met donderdag: 09.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.)