Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Bij- en nascholingsactiviteiten

Het Kwaliteitsregister Tandtechniek wil de regelmatige bij- en nascholing door de beroepsbeoefenaar stimuleren door registratie van deze activiteiten en deze te koppelen aan minimumeisen. Een vrij breed scala aan activiteiten komen voor honorering in aanmerking, te weten:

1. Het volgen van na- en bijscholingen;
2. Het begeleiden van een IVT-leerling;
3. Geven vakinhoudelijke/gerelateerde lezingen;
4. Vakinhoudelijk/vakgerelateerd overleg collega's;
5. Publiceren vakinhoudelijke artikelen;
6. Promoten Nederlandse tandtechniek bij patienten door houden voorlichtingsbijeenkomsten;
7. Participeren in relevant vakinhoudelijk/vakgerelateerd onderzoek ten behoeve van de branche.

Alle soorten activiteiten worden ingedeeld in een niveau-1 of niveau-2 activiteit. Per jaar is een minimum gesteld van 1 niveau-1-activiteit of 3 niveau-2-activiteiten.

De tandtechnicus die gemeten op 31 december van enig jaar in de voorafgaande periode van drie jaar onvoldoende na- en bijscholingsactiviteiten heeft ondernomen dient het tekort in te lopen in de daaropvolgende twee kalenderjaren.

De registratie wordt doorgehaald van de tandtechnicus die op 31 december van een ‘inhaalperiode’ van twee jaar opnieuw onvoldoende bij- en nascholingsactiviteiten heeft ondernomen.

Registreren bij- en nascholingsactiviteiten
Voor het registreren van gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten dient u in te loggen op uw account (bovenaan de website). Er verschijnt een menu met de keuze-mogelijkheid 'Toevoegen bij- en nascholingsactiviteiten'. Hier kunt u het relevante digitale bewijsstuk uploaden en ter goedkeuring voorleggen. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek via info@kwaliteitsregistertandtechniek.nl of bel 085-8769021.  (Openingstijden: maandag tot en met donderdag: 09.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.)