Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Bewijsstuk

Categorie + Soort bewijsstuk

  1. Bij en nascholingen : schriftelijk bewijs van deelname tenzij organisator deelnemerslijst overlegt
  2. Begeleiden van een IVT-leerling: schriftelijk bewijs van IVT aan de DHTA en/of SVGB;
  3. Geven vakinhoudelijke lezing: schriftelijk bewijs van organisator (bijvoorbeeld convocatie);
  4. Vakinhoudelijk/vakgerelateerd overleg collega’s: schriftelijk bewijs uitnodiging + schriftelijk verslag
  5. Publiceren vakinhoudelijke artikelen: digitale kopie publicatie
  6. Promoten Nederlandse tandtechniek bij patiënten door houden voorlichtingsbijeenkomsten: schriftelijk bewijs bijeenkomst waarin promotie Nederlandse tandtechniek centraal staat;
  7. Participeren in relevant inhoudelijk/vakgerelateerd onderzoek ten behoeve van branche – bewijs van deelname door organisator.