Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Een echte tandtechnicus staat geregistreerd

Sinds de afschaffing van de vestigingswet kan iedereen zeggen dat hij tandtechnicus is. Steeds meer patiënten komen in aanraking met de tandtechnicus. Ze worden naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd door hun tandarts of tandprotheticus. De patient heeft bovendien het recht om een kopie van de tandtechnieknota door de zorgaanbieder verstrekt te krijgen. Dus zelfs als patiënten de tandtechnicus onverhoopt niet te zien krijgen worden ze door het ontvangen van de kopie-nota toch op het bestaan van de tandtechnicus gewezen. In het regeerakkoord is bovendien overeengekomen dat aanbieders van zorg verplicht worden om bij de declaratie informatie te geven die nodig is om vast te stellen dat kwaliteit geleverd is.

Gediplomeerd tandtechnicus?
Of een tandarts de juiste opleiding heeft genoten blijkt bijvoorbeeld uit het BIG-register of het Kwaliteitsregister Tandartsen. Veel andere beroepen binnen en buiten de mondzorg kennen mogelijkheden voor de consument om te controleren of een zorgaanbieder ook de relevante opleiding heeft genoten en zijn vak bijhoudt. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek wil het voor tandartsen ook mogelijk maken om te controleren of een zorgaanbieder in de tandtechniek gediplomeerd is. Vraag daarom bij uw tandtechnicus om zijn registratienummer van het Kwaliteitsregister Tandtechniek.