Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Een echte tandtechnicus staat geregistreerd

Het beroep van tandtechnicus is niet beschermd. Iedereen kan zich uitgeven voor tandtechnicus. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek wil consumenten en tandartsen de mogelijkheid bieden via deze site na te gaan of een tandtechnicus daadwerkelijk een erkende opleiding tandtechniek heeft gevolgd.

Het Kwaliteitsregister Tandtechniek wil tevens de regelmatige bij- en nascholing door de beroepsbeoefenaar stimuleren door registratie van deze activiteiten en deze te koppelen aan minimumeisen. Dit kan een bij- of nascholingsactiviteit door u georganiseerd zijn. U kunt uw bij- en nascholingsactiviteiten waarbij u een bewijs van deelname aan de deelnemers overlegt voor opname in de registratielijst aanmelden via info@kwaliteitsregistertandtechniek.nl. Het is (op termijn) ook mogelijk een getekende deelnemerslijst te overleggen zodat deelnemers die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Tandtechniek de gevolgde activiteit niet zelf hoeven aan te melden.

Wilt u als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten op de hoogte worden gehouden van de mogelijkheden om uw activiteit voor honorering door het Kwaliteitsregister Tandtechniek in aanmerking te laten komen? Stuur dan een e-mail naar info@kwaliteitsregistertandtechniek.nl.