Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Verzekeraar CZ-Groep stelt voorwaarden aan vakbekwaamheid tandtechnicus

Het doel van het Kwaliteitsregister Tandtechniek is het transparant maken voor consumenten en tandartsen en het bevorderen van de kwaliteitszorg van de Nederlandse tandtechniek. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek wil tevens de regelmatige bij- en nascholing door de beroepsbeoefenaar stimuleren door registratie van deze activiteiten en deze te koppelen aan minimumeisen.

CZ-groep stelt voorwaarden aan vakbekwaamheid tandtechnicus
Zowel de overheid als zorgaanbieders dringen bij verzekeraars aan om meer oog te hebben voor kwaliteit van de geleverde zorg in plaats van alleen maar naar de financiële kant te kijken. Ook in de mondzorg wordt hier herhaaldelijk op gewezen. De CZ-groep - die de zorgverzekeringsmerken CZ, Delta Lloyd en OHRA voert - wil dit oppakken door eisen te stellen aan onder meer de kwaliteit van zorgaanbieders. Hierbij gaat het onder meer om de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar. 

Portfoliotoets en interne toets
De CZ-groep toetst de gevraagde eisen en specifieke voorwaarden voor bekwaamheid via een portfoliotoets en een interne toets. Hierbij moet aangetoond worden of de desbetreffende beroepsbeoefenaren gediplomeerd zijn en hun vak bijhouden. Dit is - voor tandtechnici - precies wat het Kwaliteitsregister Tandtechniek beoogd. Voor wat betreft de tandtechniek wordt door de CZ-groep (CZ, Delta Lloyd en OHRA) verwezen naar de kwaliteitsnormering van het Kwaliteitsregister Tandtechniek. Desgevraagd meldt Hiske de Vries, zorginkoper Mondzorg van CZ dan ook dat een inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandtechniek van de desbetreffende tandtechnicus volstaat. 

Andere verzekeraars
De verwachting is dat andere verzekeraars in Nederland het voorbeeld van de CZ-groep zullen volgen. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek via info@kwaliteitsregistertandtechniek.nl of bel 085-8769021.